Som tidigare aviserats kommer exportfunktionen i Besöksmonitoreringen att kopplas till behörigheten för Rapportgeneratorn. Det innebär att de som har behörighet till Rapportgeneratorn också i fortsättningen kommer att kunna ladda ned Excel-filer med data till sin dator från Besöksmonitoreringen. För alla andra kommer den funktionen att släckas ned. Listor med patientdata utgör personuppgifter och förändringen minskar risken för att personuppgifter hanteras felaktigt eller hämtas ned av misstag. De som behöver hämta ned listor i Excel-format från Besöksmonitoreringen för sitt arbete, bör tala med sin verksamhetschef som kan beställa den utökade behörigheten från SRQ. Det pågår ett arbete för att  fram en funktion för att möjliggöra pappersutskrifter direkt från Besöksmonitoreringen. Denna kommer att vara tillgänglig för alla användare och i de flesta fall kunna ersätta exportfunktionen.