Enheternas data från Covid-19 infektion/SARS-CoV2-test-frågorna i besöksregistreringen samt Covid-19 formuläret kommer inom kort att vara tillgängligt att hämta ned genom en exportmall i den förenklade Rapportgeneratorn.