Efter önskemål från verksamheterna så kommer besökstyperna i SRQ att ändras. Besökstyp ”Mottagning” kommer att finnas kvar. Besökstyp ”Distans” kommer att delas upp på ”Telefon” och ”Video”. ”Telefon” innefattar då alla besök som genomförs på distans med endast ljud. ”Video” innefattar alla distansbesök som genomförs med ljud och bild, oavsett vilken funktion som används (dator, app, videouppkoppling etc.). Samma förändring sker också i Rehabmodulen.