Under dessa datum är det ej möjligt att logga in i SRQ.

Carmona behöver utföra systemunderhåll som medför ett driftstopp för Compos och övriga system.
Arbetet är planerat att starta torsdagen den 12 mars kl 15.00 och fortgå under fredagen den 13e mars.
Arbetet räknas att bli klart ca kl 15.00 den 13 mars men med reservation för att bortre gräns kan bli måndagen den 16 mars kl 08.

Under tiden som arbetet pågår kommer det inte gå att logga in i SRQ.
Patienter kan inte heller logga in i PER och göra en patientregistrering.

De användare och patienter som loggar in under tiden kommer dirigeras vidare till en sida med information om driftstopp.

Vi hoppas att ni kan planera er verksamhet så att detta underhåll inte påverkar er verksamhet i allt för stor grad.