SRQ Biobank kommer att hålla stängt från och med 21 december till och med 8 januari. Därmed kan ingen provtagning ske under denna period.

Den 11 januari kan prov börja tas igen och skickas till biobanken.