Frågeformuläret för hälsorelaterad livskvalitet – Short Form-36 – byts ut mot RAND-36 gällande myositdiagnoserna. Då det krävs licens för att använda SF-36 har det tagits fram en översättning och utveckling i Sverige med namnet RAND-36, baserat på samma ursprungsdokument som SF-36.

Formulären SF-36 och RAND-36 är mycket lika och det finns omräkningstabeller som gör det möjligt att  använda båda formulären.

RAND-36 ersätter numera SF-36 vid årskontrollregistrering i PER för myositdiagnoserna. En ny flik har lagts till med RAND-36 där vi själva också kan lägga in registreringar. Fliken för SF-36 finns fortfarande kvar men inga nyregistreringar kan göras.