Nu ligger en ny mall för information om PER uppe!

PER, Patientens Egen Registrering, är en datortjänst där du svarar på frågor om din hälsa innan du träffar din vårdgivare. Vi vill gärna att du använder PER för registrering av dina hälsouppgifter inför ditt besök. Frågorna handlar bland annat om vad du klarar av i ditt vardagliga liv, din smärta och din livskvalitet. Du kan svara på frågorna hemma på din egen dator/smartphone eller på mottagningens dator/platta som har en pekskärm. Klicka här för att komma till mallen.