Den 1 maj 2022 implementeras en ny ledfigur som ska underlätta dokumentation av ledstatus i SRQ. En knapp med texten ”öppna ledfigur” blir synlig i besöket. Klickar man på denna så dyker en ledfigur upp där man kan registrera svullna/ömma leder i antingen ett 28-ledstatus eller ett 66/68-ledstatus. Även ledproteser kan registreras och dessa sparas till framtida registreringar och är då förifyllda. En text som beskriver ledstatus återfinns i urklippsverktyget.

Från 1 maj kommer ledfiguren att finns tillgänglig i testcenter för den som vill prova funktionen. Den nya ledfiguren kommer också att presenteras på registerdagen den 18 maj 2022. Användandet av ledfiguren är frivilligt och det kommer fortfarande vara möjligt att registrera antal svullna och ömma leder med siffror i de angivna fälten som tidigare.