En förändring har beslutats gällande orsaker till utsättning av läkemedel i SRQ där ”Otillräcklig eller avtagande effekt” tas bort och ersätts med ”Avtagande effekt/sekundär svikt” och ”Otillräcklig effekt”. Sedan tidigare finns också ”Ingen effekt uppnådd”. Syftet med ändringen är att kunna skilja frånvaro av initial respons (Ingen effekt uppnådd) från sekundär svikt (Avtagande effekt/sekundär svikt) och övriga fall av otillräcklig effekt i statistik och forskning.