Registerskola del 1: ATT FÅ UT DATA FRÅN SRQ

Registerskola del 1: ATT FÅ UT DATA FRÅN SRQ

I SRQ:s patientöversikt registrerar många av oss information om vården av våra patienter med reumatisk sjukdom. Denna data samlas i det nationella kvalitetsregistret och idag finns information från mer än 110 000 unika patienter med olika diagnoser i registret. Här...
Täckningsgrad 85,7 procent

Täckningsgrad 85,7 procent

Den nationella täckningsgraden för RA i SRQ 2021 är nu analyserad. Jämfört med förra året har den ökat med en halv procentenhet till 85,7%. Du ser aktuella täckningsgrader för varje region i VAP-diagrammet Täckningsgrad för RA