Tillgänglighet SRQ.nu

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (srq.nu) uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från srq.nu som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att maila info@srq.nu. (Svarstiden är normalt 1-2 arbetsdagar) 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka ett mail till info@srq.nu så vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte tillgängligt.


Bristande förenlighet med lagkraven

 • Det erbjuds endast ett sätt att navigera hemsidan
 • Det är inte tydligt markerat vilket element som står i fokus på respektive sida
 • Webbplatsen erbjuder inte uppläsning av sida
 • Vissa länkar leder till samma källa
 • Klickbara länkar till sidor är för små i mobilversionen
 • Länktexter saknar understrykningar eller länksymboler
 • Länken Logga in i registret och Logga in i PER öppnas i en ny flik utan att varna användaren
 • Sökresultatsidan saknar information om hur många träffar sökordet gett
 • Webbplatsen har flertalet överflödiga länkar
 • Dokument i formatet pdf som utgörs av exempelvis blanketter som behövs för patientinformation samt patientregistrering, kan ha innehåll som inte är tillgängligt via tangentbord. Likaså publicerade registerstudier.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 23 september 2021.

Oskäligt betungande anpassning
Svensk Reumatologis Kvalitetsregister åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Innehåll som hämtas genom integrationer med tredje part

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av srq.nu. Senaste bedömningen gjordes den 3 september 2020 och är godkänd av registerhållaren och ordförande i SRQ styrgrupp Ralph Nisell.

Vi har testat webbplatsen genom Googles automatiska testverktyg Web.dev. Se full rapport: https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:51a0f840-12a3-4bde-a4f4-a43376716e53

Och genom Web Accessibility Evaluation Tool (Wave).

Vi har dessutom utgått från denna checklista vid självskattning av webbplatsen: https://webbriktlinjer.se/files/2018/08/wcag21_oversikt.pdf?file=2018/06/wcag21_oversikt.pdf

Webbplatsen publicerades den 10 juli 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 16 november 2020.