Om SRQ

SRQ

Syftet med SRQ är bidra till förbättrad hälsa hos patienter med reumatisk sjukdom. Vård, behandling och behandlingsresultat följs och utvärderas både regionalt och nationellt. Genom vetenskapliga studier, med utnyttjande av registerdata, studeras de reumatiska sjukdomarnas epidemiologi och utveckling, samt effekter av olika diagnostiska och terapeutiska insatser. Levnadsvanor (rökning, fysisk aktivitet och kost) har betydelse för både risken att insjukna i reumatisk sjukdom och prognosen. Genom att ha förbättra sina levnadsvanor kan patienten själv påverka sin situation i en positiv riktning.

Vid de 56 deltagande enheterna registreras patienter som behandlas för en reumatisk sjukdom. SRQ strävar mot hög täckningsgrad, som för ledgångsreumatism uppskattas till 80%.

Varje vårdgivare som för in uppgifter i SRQ är ansvarig för sin egen hantering av uppgifter i samband med registrering och bearbetning av egna data för lokalt kvalitetsarbete, t.ex. att det är rätt uppgifter om rätt patient, att patienten informeras i enlighet med kraven i lagstiftningen och att de lokala användarna är behöriga att ta del av de personuppgifterna.

SRQ är uppbyggt så att det möjliggör vetenskapliga bearbetningar. Forskningsprojekt kan initieras av forskningsgrupper, styrgruppen eller användare. Samtliga forskningsprojekt skall anmälas, granskas och godkännas av Register Rådet i SRF.

Vill du läsa mer om hur organisationen kring SRF-SRQ ser ut? Ladda ned pdf
SRF-SRQ, organisationen

Organisationsöversikt, klicka för större bild

srq_registerorg_bild