Reumatoid Artrit


Vilken information registreras från mig som patient?

Innan varje nytt vårdmöte får du svara på frågor om din hälsa i PER – Patientens Egen Registrering. Några av frågorna rör din upplevda smärta, allmän hälsa och trötthet. I PER hämtas också dina svar på frågor om bland annat;

  • symptom från fötterna
  • antal kortisoninjektioner i en led sedan föregående besök
  • hur väl du klarar av vardagliga aktiviteter (svaren sammanvägs till ett HAQ-värde)

Vilka faktorer bedöms av vårdgivaren?

Förutom de svar du registrerat i PER registreras vid vårdbesöket ytterligare information om ditt sjukdomstillstånd och din allmänna hälsa. Vårdgivaren:

  • gör en bedömning av din sjukdomsaktivitet på en skala från 0 till 100
  • gör en bedömning av din sjukdomsaktivitet utifrån alternativen Ingen/Låg/Måttlig/Hög/Maximal.
  • registrerar antalet svullna och ömma leder av 28 möjliga leder.

Vilka värden registreras genom laborativa undersökningar vid besöket?

Under besöket beräknas din så kallade sänka (SR) och/eller ”snabbsänkan” (C-Reactive Protein, CRP). Värdena beräknas genom att analysera de röda blodkropparna i ett blodprov. Klicka här om du vill läsa mer.

Vilka variabler registreras vid en årskontroll?

Vid en årskontroll jämförs din sjukdomsstatus med föregående år. Då undersöks ACPA-värde samt förekomst av en reumatoid faktor. Vårdgivaren anger också om erosion och progress finns eller ej.