Hem > SRQ:s Styrgrupp

SRQ:s Styrgrupp

SRQ:s styrgrupp består av SRQ:s registerhållare (som fungerar som ordförande i styrgruppen), SRF:s ordförande, representanter för olika hälsoprofessioner och patientföreningen samt de kvalitetsansvariga från landets sex sjukvårdsregioner. Styrgruppens uppdrag består av att besluta om registrets funktion, strategi och utveckling.

 

Registerhållare/ordförande

Lotta Ljung
E-post: lotta.ljung@umu.se

 

Svensk Reumatologisk Förening

Cecilia Carlens
E-post: cecilia.carlens@sll.se

 

Reumatikerförbundet

Pia Lennberg
E-post: pia.lennberg@reumatiker.se

 

Sveriges Arbetsterapeuter

Malin Regardt
E-post: malin.regardt@sll.se

 

Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige

Marie-Louise Karlsson
E-post: marie-louise.karlsson@sll.se

Reumatikerförbundet

Monica Persson
E-post: Monica.Persson@reumatiker.se

 

Fysioterapeuterna

Sofia Hagel
E-post: sofia.hagel@skane.se 

 

Kvalitetsansvarig Norra regionen

Ewa Berglin
E-post: Ewa.Berglin@regionvasterbotten.se

Kvalitetsansvarig Södra regionen

Tor Olofsson
E-post: tor.o.olofsson@skane.se

 

Kvalitetsansvarig Stockholmsregionen

Liselotte Tidblad
E-post: liselotte.tidblad@sll.se

 

Kvalitetsansvarig VG-regionen

Christina Dackhammar
E- post: christina.dackhammar@vgregion.se

Kvalitetsansvarig Sydöstra regionen

Michael Ziegelasch
E-post: michael.ziegelasch@regionostergotland.se

 

Kvalitetsansvarig Uppsala-Örebro-regionen

Ann Knight
E-post: ann.knight@akademiska.se