Vilka uppgifter registreras för mig som har en inflammatorisk ryggsjukdom (spondartrit)?


Vilken information registreras från mig som patient?

Innan varje nytt vårdmöte får du svara på frågor om din hälsa i PER – Patientens Egen Registrering. Några av frågorna rör din upplevda smärta, allmän hälsa och trötthet. I PER hämtas också dina svar på frågor om bland annat;

  • symptom från fötterna
  • antal kortisoninjektioner i en led sedan föregående besök
  • hur väl du klarar av vardagliga aktiviteter (svaren sammanvägs till ett HAQ-värde)

Vilka faktorer bedöms av vårdgivaren?

Förutom de svar du registrerat i PER registreras vid vårdbesöket ytterligare information om ditt sjukdomstillstånd och din allmänna hälsa. Vårdgivaren;

  • gör en bedömning av din sjukdomsaktivitet på en skala från 0 till 100
  • gör en bedömning av din sjukdomsaktivitet utifrån alternativen Ingen/Låg/Måttlig/Hög/Maximal.
  • registrerar antalet svullna och ömma leder av 28 möjliga leder.

Vilka värden registreras genom laborativa undersökningar vid besöket?

Under besöket beräknas din så kallade sänka (SR) och/eller ”snabbsänkan” (C-Reactive Protein, CRP). Värdena beräknas genom att analysera de röda blodkropparna i ett blodprov. Klicka här om du vill läsa mer.

Vilka värden är specifika för spondartrit?

Vid besöket undersöker vårdgivaren antalet svullna leder av 66 möjliga och antalet ömma leder av 68 möjliga. Läkaren undersöker också:

  • entesit: inflammerade sen- och ledbandsfästen.
  • daktylit: svullnad av finger eller tå.