Förändring av registrering för vissa diagnoser

Måtten BASDAI, BASFI, BASMI samt BAS-G har tagits bort för ett antal diagnoser.

Läs mer
Uppdaterad patientinformation

Dokumentet Patientinformation har uppdaterats enligt önskemål från Datainspektionen.

Läs mer