Välkommen till Svensk Reumatologis Kvalitetsregister

SRQ är ett Nationellt Kvalitetsregister med certifieringsgrad 1.

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att förbättra vård och behandling av patienter med reumatiska sjukdomar. Svensk Reumatologisk Förening (SRF) tog 1996 initiativet till SRQ. Registret startade som ett kvalitetsarbete för att följa upp patienter med ledgångsreumatism. Ca 57,000 patienter finns med i SRQ. Patienter, läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter för in besöksdata i beslutsstödet. Vårdgivare och patient kan i realtid ta del av patientens hälsodata i beslutsstödet och ta ett gemensamt beslut angående fortsatt vård och behandling.

Problem med PER-registrering via 1177

Enstaka patienter, runt om i landet, har problem med att göra PER-registreringar via 1177 Vårdguiden. Problemet innebär att PER inte dyker upp bland tjänsterna efter inloggning hos 1177, trots att patienten är registrerad i SRQ. 1177 Vårdguiden försöker lösa problemet så snart som möjligt.Registrering av batchnummer i SRQ för ökad säkerhet vid läkemedelsanvändning

Nu kan du som arbetar i vården registrera batchnummer för biologiska läkemedel även vid subcutan administrering.

Läs mer


Förändringar i besöksmonitoreringen

I vårt arbete med att förbättra och förenkla kvalitetsarbetet i SRQ, görs nu några förändringar i besöksmonitoreringen.

Läs merFyra nya instruktionsfilmer för vårdgivare

Nu finns det fyra nyproducerade instruktionsfilmer för dig är vårdgivare och användare av SRQ.

Läs mer