Välkommen till Svensk Reumatologis Kvalitetsregister

SRQ är ett Nationellt Kvalitetsregister med certifieringsgrad 1.

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att förbättra vård och behandling av patienter med reumatiska sjukdomar. Svensk Reumatologisk Förening (SRF) tog 1996 initiativet till SRQ. Registret startade som ett kvalitetsarbete för att följa upp patienter med ledgångsreumatism. Ca 57,000 patienter finns med i SRQ. Patienter, läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter för in besöksdata i beslutsstödet. Vårdgivare och patient kan i realtid ta del av patientens hälsodata i beslutsstödet och ta ett gemensamt beslut angående fortsatt vård och behandling.

Problemet med PER-registrering via 1177, är nu löst.

Dyker problemet upp igen, är vi tacksamma om ni hör av er till oss.


Ny modul för Systemisk Skleros finns nu i SRQ

Nu finns möjlighet att registrera och följa upp patienter med systemisk skleros i SRQ.

Läs merRegistrering av batchnummer i SRQ för ökad säkerhet vid läkemedelsanvändning

Nu kan du som arbetar i vården registrera batchnummer för biologiska läkemedel även vid subcutan administrering.

Läs mer


Förändringar i besöksmonitoreringen

I vårt arbete med att förbättra och förenkla kvalitetsarbetet i SRQ, görs nu några förändringar i besöksmonitoreringen.

Läs mer