Anmäl dig till Registerdagen 23 januari 2019
Informationsfolder till alla kliniker
Blankett för utträde ur SRQ Biobank
Behandlingsmodulen uppdaterad
Biobankens patientinformation uppdaterad
Forskarintervju: Carl Turesson – Vem ska vi behandla med abatacept?
Intervju: Ralph Nisell – Varför ska vi bry oss om register?
Anmäl dig till Registerdagen 23 januari 2019 Anmäl dig till Registerdagen 23 januari...
Informationsfolder till alla kliniker Informationsfolder till alla kliniker
Blankett för utträde ur SRQ Biobank Blankett för utträde ur SRQ Biobank
Behandlingsmodulen uppdaterad Behandlingsmodulen uppdaterad
Biobankens patientinformation uppdaterad Biobankens patientinformation uppdaterad
Forskarintervju: Carl Turesson – Vem ska vi behandla med abatacept? Forskarintervju: Carl Turesson – Vem ska...
Intervju: Ralph Nisell – Varför ska vi bry oss om register? Intervju: Ralph Nisell – Varför ska...

Logga in som vårdgivare

Här kan du som är vårdgivare logga in i kvalitetsregistret.

Logga in i PER

Här kan du som är patient logga in i PER – Patientens Egen Registrering.

Våra resultat – VAP

Här hittar du aktuell statistik från SRQ i form av interaktiva diagram och tabeller.

Vad är Svensk Reumatologis Kvalitetsregister?

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att kontinuerligt förbättra behandling och uppföljning av patienter med reumatiska sjukdomar. Patienter och vårdgivare för in information i registret och kan sedan i realtid ta del av patientens hälsodata och fatta ett gemensamt beslut om fortsatt vård. Registret fungerar också som grund för forskning som strävar efter ökad kunskap och bättre behandling av reumatologiska sjukdomar.

Vår vision är att SRQ ska ha hundra procents täckning, delaktighet och kvalitet och genomsyras av hundra procents arbetsglädje och engagemang!

Är du patient? Här kan du läsa mer om SRQ:

Info om SRQ

Info om SRQ på lättläst svenska

Info om PER