Välkommen till Svensk Reumatologis Kvalitetsregister

Vilka är vi?

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att kontinuerligt förbättra behandling och uppföljning av patienter med reumatiska sjukdomar. Patienter och vårdgivare för in information i registret och kan sedan i realtid ta del av patientens hälsodata och fatta ett gemensamt beslut om fortsatt vård. Registret fungerar också som grund för forskning som strävar efter ökad kunskap och bättre behandling av reumatologiska sjukdomar.

Vår vision är att SRQ ska ha hundra procents täckning, delaktighet och kvalitet och genomsyras av hundra procents arbetsglädje och engagemang!

Vårdgivare – du har väl inte missat våra instruktionsfilmer?

Filmerna finns även under fliken ”För vårdgivare”.

Nyheter från SRQEj avslutade patienter uppdelade i diagnoskategorier

Förändring i besöksmonitoreringen

Läs mer


Gikt-modul i SRQ

Nu finns en modul med diagnosspecifika variabler för patienter med giktdiagnos i SRQ.

Läs merVåra resultat – VAP

Visualiserings- och analysplattform, VAP, är en plattform för att grafiskt presentera aktuell statistik från SRQ med interaktiva diagram och tabeller.

Läs mer