Kate Lorig är Nanna Svartz-föreläsare på Reumadagarna 2019
Nytt avsnitt av Reumapodden ute: Sexuell hälsa vid RA
Kanslikolumnen Ralph Nisell: Nytt i SRQ 2019
Uppföljningsrapport till klinikerna
Nu finns presentationerna från Registerdagen på hemsidan
Forskarintervju Karin Hellgren: Nordisk forskningsansats för säkrare graviditet och förlossning för reumatiker
Nytt avsnitt av Reumapodden om RA för patienter – tema KOST
Kate Lorig är Nanna Svartz-föreläsare på Reumadagarna 2019 Kate Lorig är Nanna Svartz-föreläsare på...
Nytt avsnitt av Reumapodden ute: Sexuell hälsa vid RA Nytt avsnitt av Reumapodden ute: Sexuell...
Kanslikolumnen Ralph Nisell: Nytt i SRQ 2019 Kanslikolumnen Ralph Nisell: Nytt i SRQ...
Uppföljningsrapport till klinikerna Uppföljningsrapport till klinikerna
Nu finns presentationerna från Registerdagen på hemsidan Nu finns presentationerna från Registerdagen på...
Forskarintervju Karin Hellgren: Nordisk forskningsansats för säkrare graviditet och förlossning för reumatiker Forskarintervju Karin Hellgren: Nordisk forskningsansats för...
Nytt avsnitt av Reumapodden om RA för patienter – tema KOST Nytt avsnitt av Reumapodden om RA...

Logga in som vårdgivare

Här kan du som är vårdgivare logga in i kvalitetsregistret.

Logga in i PER

Här kan du som är patient logga in i PER – Patientens Egen Registrering.

Våra resultat – VAP

Här hittar du aktuell statistik från SRQ i form av interaktiva diagram och tabeller.

Vad är Svensk Reumatologis Kvalitetsregister?

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att kontinuerligt förbättra behandling och uppföljning av patienter med reumatiska sjukdomar. Patienter och vårdgivare för in information i registret och kan sedan i realtid ta del av patientens hälsodata och fatta ett gemensamt beslut om fortsatt vård. Registret fungerar också som grund för forskning som strävar efter ökad kunskap och bättre behandling av reumatologiska sjukdomar.

Vår vision är att SRQ ska ha hundra procents täckning, delaktighet och kvalitet och genomsyras av hundra procents arbetsglädje och engagemang!

Är du patient? Här kan du läsa mer om SRQ:

Info om SRQ

Info om SRQ på lättläst svenska

Info om PER