Hem > VAP — Visualisenrings- och analysplattform

Visualiserings- och analysplattform 

Generera realtidsstatistik från SRQ

SRQ:s visualiserings- och analysplattform, VAP, är en plattform för att grafiskt presentera aktuell statistik från registret med interaktiva diagram och tabeller. Nedan finns öppen statistik på nationell nivå fördelat under olika kategorier.

Observera att diagrammen kan ta några minuter att räkna fram!