Hem > SRQ:s Kvalitetsgrupp

SRQ:s Kvalitetsgrupp

SRQ:s kvalitetsgrupp består av två medlemmar från vart och ett av landets sex sjukvårdsregioner. Kvalitetsgruppen jobbar med registrets kvalitetsfrågor, såsom optimal täckning och registrering med så bra datakvalitet som möjligt.

 

Norra regionen

Regionansvarig Ewa Berglin
E-post: Ewa.Berglin@regionvasterbotten.se

Regional kvalitetssamordnare
Elisabeth Åström
E-post: 
elisabeth.astrom@regionvasterbotten.se

 

Uppsala-Örebroregionen

Regionansvarig Ann Knight
E-post: ann.knight@akademiska.se

Regional kvalitetssamordnare
Elisabeth (Lisa) Karlsson
E-post: elisabeth.karlsson@akademiska.se

 

Stockholmsregionen

Regionansvarig Liselotte Tidblad
E-post: liselotte.tidblad@regionstockholm.se

Regional kvalitetssamordnare Inger Eden
E-post: inger.eden@regionstockholm.se

 

VG-regionen

Regionansvarig Christina Dackhammar
E-post: christina.dackhammar@vgregion.se

Regional kvalitetssamordnare Anna Frendin
E-post: anna.frendin@vgregion.se

 

Sydöstra regionen

Regionansvarig 
Vakant

Regional kvalitetssamordnare Anna-Lena Åblad
E-post: Anna-Lena.Ablad@regionostergotland.se

 

Södra regionen

Regionansvarig Tor Olofsson
E-post: tor.o.olofsson@skane.se

Regional kvalitetssamordnare Monica Rapp
E-post: monica.rapp@skane.se