Hem > SRQ:s Kvalitetsgrupp

SRQ:s kvalitetsgrupp

SRQ:s kvalitetsgrupp består av två medlemmar från var och en av landets sex sjukvårdsregioner. Kvalitetsgruppen jobbar med registrets kvalitetsfrågor, såsom optimal täckning och registrering med så bra datakvalitet som möjligt.

 

Norra sjukvårdsregionen

Regionerna Västernorrland, Norrbotten, Jämtland Härjedalen och Västerbotten.

Regionansvarig

Ewa Berglin
E-post: Ewa.Berglin@regionvasterbotten.se

Regional kvalitetssamordnare

Elisabeth Åström
E-post: elisabeth.astrom@regionvasterbotten.se

 

Sjukvårdsregion Mellansverige

Regionerna Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Värmland, Västmanland och Örebro län.

Regionansvarig

Ann Knight
E-post: ann.knight@akademiska.se

Regional kvalitetssamordnare

Elisabeth (Lisa) Karlsson
E-post: elisabeth.karlsson@akademiska.se

Sjukvårdsregion Stockholm – Gotland

Regionerna Stockholm och Gotland.

Regionansvarig

Liselotte Tidblad
E-post: liselotte.tidblad@regionstockholm.se

Regional kvalitetssamordnare

Inger Eden
E-post: inger.eden@regionstockholm.se

 

Västra sjukvårdsregionen

Regionerna Västra Götaland och Halland (kommunerna Falkenberg, Varberg och Kungsbacka).

Regionansvarig

Christina Dackhammar
E-post: christina.dackhammar@vgregion.se

Regional kvalitetssamordnare

Anna Frendin
E-post: anna.frendin@vgregion.se

 

Sydöstra sjukvårdsregionen

Regionerna Jönköpings län, Kalmar län och Östergötland.

Regionansvarig

Vakant

Regional kvalitetssamordnare

Anna-Lena Åblad
E-post: Anna-Lena.Ablad@regionostergotland.se

 

Södra sjukvårdsregionen

Regionerna Blekinge, Kronoberg, Skåne och Halland (kommunerna Halmstad, Laholm och Hylte).

Regionansvarig

Tor Olofsson
E-post: tor.o.olofsson@skane.se

Regional kvalitetssamordnare

Monica Rapp
E-post: monica.rapp@skane.se