Vilka uppgifter registreras för mig som har SLE?

 

Vilken information registreras från mig som patient?

Innan varje nytt vårdmöte får du svara på frågor om din hälsa i PER – Patientens Egen Registrering. Några av frågorna rör din upplevda smärta, allmän hälsa och trötthet.

Vilka faktorer bedöms av vårdgivaren?

Förutom de svar du registrerat i PER registreras vid vårdbesöket ytterligare information om ditt sjukdomstillstånd och din allmänna hälsa. Vårdgivaren;

  • gör en bedömning av din sjukdomsaktivitet utifrån alternativen Ingen/Låg/Måttlig/Hög/Maximal. 

Vilka värden registreras genom laborativa undersökningar vid besöket?

Under besöket beräknas din så kallade sänka (SR) och halterna av albumin och kreatinin i blodplasman. Även kvoten mellan dessa, U-Albumin/krea-kvoten beräknas. Ibland beräknas en annan kvot; U-protein/krea-kvoten.

Vilka variabler är specifika för SLE?

Vid besöket får du svara på frågor om symptom, sjukdomsaktivitet (SLEDAI-2K) och förekomst av eventuella organskador. Ett flertal värden från laborativa undersökningar undersöks också.