Hem > Nyheter

Nyheter

Nytt material om SLE och SRQ

Nu finns det nytt material om SLE och SRQ.

➜ Informationsblad/affisch till väntrummen
Informationsbladet kan även skrivas ut som affisch och kan användas i väntrummen för att uppmärksamma patienter med SLE om att det finns nya frågor i PER-registreringen som riktar sig till just dem.

Informationsbladet Patientinformation PER – SLE hittar du här

➜ Powerpoint om Q-SLAQ
Det finns också en kort powerpoint-presentation, Kort om Q-SLAQ, som kan användas vid behov.

Powerpoint-presentationen Kort om Q-SLAQ hittar du här

Video om SLAQ och Q-SLAQ

1,5 min | Engelska
Se Susanne Pettersson, legitimerad sjuksköterska och forskare på Karolinska universitetssjukhuset, diskutera SLAQ (Systemic Lupus Activity Questionnaire) och Q-SLAQ (Quick Systemic Lupus Activity Questionnaire).

Registerdagen 2023

Välkommen till Registerdagen den 25 januari 2023! Dagen hålls på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

Boka in datumet i din kalender. Från och med den 5 december anmäler du dig här på vår webb.

Täckningsgrad 85,7 procent

Den nationella täckningsgraden för RA i SRQ 2021 är nu analyserad. Jämfört med förra året har den ökat med en halv procentenhet till 85,7%. Du ser aktuella täckningsgrader för varje region i VAP-diagrammet Täckningsgrad för RA

Ledfigur för ledstatus i SRQ

Den 1 maj 2022 implementeras en ny ledfigur som ska underlätta dokumentation av ledstatus i SRQ. En knapp med texten ”öppna ledfigur” blir synlig i besöket. Klickar man på denna så dyker en ledfigur upp där man kan registrera svullna/ömma leder i antingen ett 28-ledstatus eller ett 66/68-ledstatus. Även ledproteser kan registreras och dessa sparas till framtida registreringar och är då förifyllda. En text som beskriver ledstatus återfinns i urklippsverktyget.

Från 1 maj kommer ledfiguren att finns tillgänglig i testcenter för den som vill prova funktionen. Den nya ledfiguren kommer också att presenteras på registerdagen den 18 maj 2022. Användandet av ledfiguren är frivilligt och det kommer fortfarande vara möjligt att registrera antal svullna och ömma leder med siffror i de angivna fälten som tidigare.

Ändring av orsaker till utsättning av läkemedel i SRQ

En förändring har beslutats gällande orsaker till utsättning av läkemedel i SRQ där ”Otillräcklig eller avtagande effekt” tas bort och ersätts med ”Avtagande effekt/sekundär svikt” och ”Otillräcklig effekt”. Sedan tidigare finns också ”Ingen effekt uppnådd”. Syftet med ändringen är att kunna skilja frånvaro av initial respons (Ingen effekt uppnådd) från sekundär svikt (Avtagande effekt/sekundär svikt) och övriga fall av otillräcklig effekt i statistik och forskning.

SF-36 byts ut mot RAND-36

Frågeformuläret för hälsorelaterad livskvalitet – Short Form-36 – byts ut mot RAND-36 gällande myositdiagnoserna. Då det krävs licens för att använda SF-36 har det tagits fram en översättning och utveckling i Sverige med namnet RAND-36, baserat på samma ursprungsdokument som SF-36.

Formulären SF-36 och RAND-36 är mycket lika och det finns omräkningstabeller som gör det möjligt att  använda båda formulären.

RAND-36 ersätter numera SF-36 vid årskontrollregistrering i PER för myositdiagnoserna. En ny flik har lagts till med RAND-36 där vi själva också kan lägga in registreringar. Fliken för SF-36 finns fortfarande kvar men inga nyregistreringar kan göras.

Nu finns Q-SLAQ i PER

Q-SLAQ är ett nytt frågeformulär som fångar hur patienter med SLE upplever symptom och sjukdomsaktivitet. Formuläret är en kortversion av SLAQ och har utvecklats i samarbete mellan patienter och läkare på 5 reumatologenheter i Sverige.

Genom att använda Q-SLAQ i SRQ lyfter vi fram patientperspektivet och hoppas att det ska bidra till en bättre helhetsbild av sjukdomsaktiviteten vid SLE, som kan användas i dialog mellan patient och reumatolog. Vi hoppas också att Q-SLAQ kan bidra till att även patientupplevd sjukdomsaktivitet införlivas i framtida bedömningar vid SLE.

För att läsa mer om Q-SLAQ, gå till dokumentet som ligger under rubriken Material.