Hem > Nyheter

Nyheter

Välkommen på höstens webbinarier!

Vid två tillfällen under hösten arrangerar SRQ lunchwebbinarier inom RDS – Reumatologins Digitala Stöd.

Den 18 oktober 12.10-12.50 berättar Marie-Louise Karlsson, Karolinska Universitetssjukhuset och Lotta Blom, SRQ om Sjuksköterskebesök i SRQ. Då är fokus på sjuksköterskans praktiska användning av SRQ. Vi går igenom olika typer av besök och hur de registreras.

Den 14 december 12.10-12.50 pratar Viktor Molander, forskare på Karolinska Institutet om Registerforskning. Då är fokus på hur man kan använda offentliga register och kvalitetsregister för att besvara forskningsfrågor.

  • Webbinarierna är öppna för alla men är riktade till sjuksköterskor och undersköterskor.
  • Webbinarierna är kostnadsfria och ingen föranmälan krävs.
  • Webbinarierna hålls i Microsoft Teams. Länkar hittar du i den bifogade filen.
  • Ställ dina frågor i chatten under webbinariernas gång.
  • Sprid gärna information om webbinarierna till andra som kan vara intresserade, till exempel genom att vidarebefordra pdf:en nedan.

Välkommen!

Inbjudan som pdf >

Nytt ändamål för att använda data från kvalitetsregister

Sedan den 1 maj 2023 finns ett nytt ändamål för att använda data från kvalitetsregister. Det nya sekundära ändamålet avser förberedelser för forskning. Det kan avse till exempel att ta reda på om det för forskningen finns ett tillräckligt antal patienter med en viss behandling eller att en variabel finns ifylld i tillräcklig omfattning.

Påminnelse om enkät från Socialstyrelsen

Hand med röd rosett runt pekfingret.Enkäten som Socialstyrelsen skickat ut angående utvärdering av de nationella riktlinjerna har fått förlängd svarstid till den 28 juli. Socialstyrelsen vill påminna samtliga verksamhetsföreträdare för reumatologiska enheter och regionledningar om vikten av att besvara den för att få så heltäckande information som möjligt.

Enkäten är nu avslutad och utvärderingen är på väg.

Läs den ursprungliga nyheten om Socialstyrelsens utvärdering här 

Direktöverföring från journal till SRQ nu i drift

Bild på tre datorer och ettor och nollor.

Under året har SRQ tillsammans med reumatologkliniken i Västerås med stöd av SKR arbetat med journalöverföring till SRQ. I dag den 7 juni går den första delen av överföringen i drift. Arbetet kommer att fortsätta under året.

Vill du veta mer om arbetet med direktöverföring kan du läsa artikeln Strukturerad journal och direktöverföring till kvalitetsregistret i vår årsrapport för 2022.

 

Läs artikeln Strukturerad journal och direktöverföring till kvalitetsregistret

Till SRQ:s årsrapport 2022

Presentationer med SRQ-data får pris

Flera presentationer på EULAR-kongressen i Milano har använt SRQ-data. Två av dessa har fått priser:

  • Ett EULAR 2023 Abstract Award i kategorin Clinical Science tilldelades abstract OP0038 “The risk of acute coronary syndrome in patients with rheumatoid arthritis who attained remission with methotrexate or a tumor necrosis factor inhibitor.” Förstaförfattare Bénédicte Delcoigne, Stockholm.
  • Ett FOREUM award tilldelades OP0006 “Interstitial Lung Disease in rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis: the impact of methotrexate co-medication in biologic therapy initiators in five Nordic countries.” Förstaförfattare Sella Aarrestad Provan, Oslo.

Stort grattis!

Utvärdering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer har börjat

I dagarna landar en enkät ifrån Socialstyrelsen hos alla verksamheter som rapporterar till SRQ. Den är en del av Socialstyrelsens arbete med att utvärdera följsamheten mot de nationella riktlinjerna. Riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar uppdaterades 2021 och nu är det dags för utvärdering av den del som gäller reumatoid artrit, psoriasisartrit och axial spondylartrit. Det nationella riktlinjearbetet är ett led i statens kunskapsstyrning, det vill säga myndighetens arbete med att göra aktuell kunskap tillgänglig i allt från prioriteringar på styrnings- och ledningsnivå till enskilda vårdområdens förutsättningar. Kunskapen sammanställs och ligger till grund för riktlinjernas rekommendationer. Det får en förankring i verksamheten tack vare återkommande utvärderingar av riktlinjernas tillämpning. Utvärderingens data hämtas från register såväl som enkäter. Svensk reumatologis kvalitetsregister (SRQ) är en viktig resurs tillsammans med Socialstyrelsens egna register, läkemedelsregistret och patientregistret. Enkäter skickas till verksamhetsföreträdare för reumatologiska enheter och regionledningar och som vanligt är svarsfrekvensen avgörande för kvaliteten på kunskapsinsamlingen.

Enkäten är nu avslutad och utvärderingen är på väg. Ett förstoringsglas ligger ovanpå papper i olika färger formade som en solfjäder.