Hem > Nyheter

Nyheter

Välkommen på webbinarier!

Vid två tillfällen under våren arrangerar SRQ lunchwebbinarier inom RDS – Reumatologins Digitala Stöd.

Den 18 april 12.10-12.50 berättar Lotta Ljung och Ann-Charlotte Blom från SRQ om SRQ-registrering och om varför PER inte bara är till besvär utan rent av kan vara till nytta.

Den 4 maj 12.10-12.50 pratar Johan Askling och Caroline Colliander från Karolinska Institutet om hur biobanken och SRQ samverkar praktiskt, vilken kunskap som hittills kommit av insamlade prover och vad man tänker sig framöver.

 • Webbinarierna är öppna för alla men är riktade till sjuksköterskor och undersköterskor.
 • Webbinarierna är kostnadsfria och ingen föranmälan krävs.
 • Webbinarierna hålls i Microsoft Teams. Länkar hittar du i den bifogade filen.
 • Ställ dina frågor i chatten under webbinariernas gång.
 • Sprid gärna information om webbinarierna till andra som kan vara intresserade, till exempel genom att vidarebefordra pdf:en nedan.

Välkommen!

Inbjudan som pdf >

Ledfigurer finns nu för utskrift

Nu finns SRQ:s ledfigur för utskrift för den som inte har möjlighet att föra in ledstatus i registret på en gång.

Vi rekommenderar självklart att i första hand fylla i ledfiguren direkt i SRQ. Den utskrivna varianten ska ses som ett komplement i de fall där registreringen annars hade uteblivit och någon på kliniken behöver alltså föra in blanketterna i registret i efterhand.

Du hittar ledfigurerna här

Miniatyr av dokument med två figurer med lederna markerade med cirklar.

 

Nu är det klippt – utökad klippfunktion i registret

I väntan på direktöverföring från journal till SRQ kan man nu hämta information från registret med hjälp av en klippfunktion. Redan tidigare har man kunnat hämta information som registreras i besöket för att klistra in i sin journal. Nu kan man hämta text från fler ställen. Flikar som har klippfunktionen markeras med en sax.

Klippfunktionen finns tillgänglig för följande bedömningsinstrument:

 • Fysisk aktivitet
 • 6MWT
 • Funktion skattning Skuldra Arm
 • TST
 • Å6MCT
 • Functional Index 2
 • Kardiovaskulära modulen
 • MMT8
 • QSLAQ
 • BASMI
 • BASDAI
 • BASG
 • BASFI
 • Work Ability Index
 • HAMIS
 • Grippit
 • EQ5D 3L och EQ5D VAS
 • MAP
 • HAQ
 • RAND-36

Vi tar gärna emot kommentarer och åsikter så att vi ska kunna göra klippfunktionen så användbar som möjligt. Kontakta Malin Regardt på malin.regardt@regionstockholm.se eller mejla kansliet på info@srq.nu.

30 000 kr för lokal SRQ-samordnare

Från och med våren 2023 kan reumatologiska enheter få 30 000 kr per år från de ARTIS-medel som varje sjukvårdsregion disponerar över.

Förutsättningen för att få medlen är:

 • Att enheten har minst 900 aktiva patienter i SRQ.
 • Att enheten har utsett en lokal SRQ-samordare och förbinder sig till att ge samordnaren utrymme att utföra sitt uppdrag.

Den lokala SRQ-samordnaren ska främst arbeta med att förbättra enheternas datainsamling och kvalitet, särskilt det som behövs för kvalitetsindikatorerna för Vårdförlopp RA, genom att arbeta med besöksmonitoreringen och komplettera data. Hen kommer också att fungera som länk mellan SRQ och sin enhet.

Läs mer om lokal SRQ-samordnare och hur man får medlen

Ny modul för Sjögrens syndrom

Från och med den 9 december finns det en modul specifikt för Sjögrens syndrom i SRQ. Det innebär att du som vårdpersonal får frågor specifika för Sjögrens syndrom vid inklusion i registret. För patienten innebär det att hen får svara på frågor anpassade för Sjögrens syndrom i sin PER-registrering.

Popup-ruta med uppmaning att byta diagnos

Första gången du går in på en patient med diagnosen Siccasyndromet M35.0 efter den 9 december kommer det att visas en popup-ruta där du blir uppmanad att byta diagnos till Primärt Sjögrens syndrom M35.0A eller Sekundärt Sjögrens syndrom M35.0B. Du kan göra det direkt i popup-rutan. Datum för symptomdebut, diagnosdebut och inklusion för den tidigare diagnosen följer med till den nya diagnosen.

Pop-up-ruta med texten Siccasyndromet försvinner och två knappar där man kan välja att ändra diagnos till Primärt Sjögrens syndrom (vänstra knappen) eller Sekundärt Sjägrens syndrom (högra knappen).

Fler frågor efter att du bytt diagnos

När du har valt att ändra diagnos visas ett nytt fönster med frågor om associerade sjukdomar, kriterier, Sjögrenmanifestationer och serologi. Det är samma frågor som kommer vid inklusion av Primärt Sjögrens syndrom.

Pop-up-ruta med kryssrutor och flersvarsfrågor om diagnosen.

Ändra diagnos i förväg

Om du vill gå in och ändra diagnos för alla klinikens patienter med Siccasyndromet i förväg, så hittar du en lista i besöksmonitoreringens första flik.

Nytt material om SLE och SRQ

Nu finns det nytt material om SLE och SRQ.

➜ Informationsblad/affisch till väntrummen
Informationsbladet kan även skrivas ut som affisch och kan användas i väntrummen för att uppmärksamma patienter med SLE om att det finns nya frågor i PER-registreringen som riktar sig till just dem.

Informationsbladet Patientinformation PER – SLE hittar du här

➜ Powerpoint om Q-SLAQ
Det finns också en kort powerpoint-presentation, Kort om Q-SLAQ, som kan användas vid behov.

Powerpoint-presentationen Kort om Q-SLAQ hittar du här

Video om SLAQ och Q-SLAQ

1,5 min | Engelska
Se Susanne Pettersson, legitimerad sjuksköterska och forskare på Karolinska universitetssjukhuset, diskutera SLAQ (Systemic Lupus Activity Questionnaire) och Q-SLAQ (Quick Systemic Lupus Activity Questionnaire).