Patienter med ”Nej” i rutan för samtycke

 

Här är förslaget från SRQ:s styrgrupp på hantering av patienter för vilka det är noterat ”Nej” i basdata avseende samtycke. Verksamhetschef eller motsvarande fattar beslut om denna rutin ska användas på enheten. Mer information om detta finns i dokumentet Handläggning av patienter som nekat samtycke.

Så här gör du steg för steg: