Gikt

Vilken information registreras från mig som patient?

Innan varje nytt vårdmöte får du svara på frågor om din hälsa i PER – Patientens Egen Registrering. Några av frågorna rör din upplevda smärta, allmän hälsa och trötthet. I PER hämtas också dina svar på frågor om bland annat;

  • hur väl du klarar av vardagliga aktiviteter (svaren sammanvägs till ett HAQ-värde)
  • antalet giktattacker det senaste året.

Vilka värden registreras genom laborativa undersökningar vid besöket?

Under besöket beräknas din så kallade sänka (SR) och/eller ”snabbsänkan” (C-Reactive Protein, CRP). Värdena beräknas genom att analysera de röda blodkropparna i ett blodprov. Klicka här om du vill läsa mer. Blodprov tas för att mäta halterna av urat (urinsyra) samt krea (kreatinin) i blodet och utifrån dessa undersöka njurarnas funktion.

Vilka värden är specifika för gikt?

Vid besöket undersöker vårdgivaren antalet svullna leder av 66 möjliga och antalet ömma leder av 68 möjliga. Läkaren undersöker också:

  • om aktuella symptom på gikt finns
  • antal tofi – antalet små gulvita knölar på kroppen