SRQ:s Registerdag

En gång per år ordnar Svensk Reumatologis Kvalitetsregister en Registerdag där vi presenterar och diskuterar ämnen som är aktuella för registret och reumatologin. Deltagare i Registerdagen är representanter från våra deltagande enheter, Reumatikerförbundet och våra samarbetspartners från läkemedelsindustrin. Vi bjuder också in gästföreläsare beroende på tema och inriktning för dagen.

Följande Registerdag äger rum 22.1.2020.

 

Registerdagen 2020

Tema: Delaktighet och SRQ 25 år

 

SRQ:s Registerdag 2020 äger rum den 22 januariSvenska Läkaresällskapet i Stockholm. Temat för årets Registerdag är delaktighet, ett av de tre ledorden i SRQ:s vision (i fjol behandlades ledordet täckning och 2021 står kvalitet på tur). Under dagen kommer vi bland annat att få ta del av nyheter i registret och dessutom göra ett djupdyk i registrets uppkomst och utveckling, i och med att SRQ fyller 25 år.

Dagen börjar kl. 09.30 med kaffe och smörgås, och programmet börjar kl. 10.00. Efter det ordinarie programmet blir det jubileumsmingel, missa inte det! Du hittar det preliminära programmet här.

Anmälan till årets Registerdag är stängd.

Vid frågor om Registerdagen kan du kontakta Lotta Blom, nationell kvalitetssamordnare på SRQ, telefon: 072-254 21 55, e-post: ann-charlotte.blom@sll.se.