Kontakt

SRQ:s kansli

Ralph Nisell

Registerhållare.
E-post: ralph.nisell@sll.se

Lotta Blom

Nationell kvalitetssamordnare. Ansvarig för kurser samt support.
Telefon: 072-254 21 55
E-post: ann-charlotte.blom@sll.se

Maud Rütting

Ansvarig för handläggningen av inkomna biverkningsrapporteringar och registeruttag.
Telefon: 018-17 48 10
E-post: maud.rutting@ki.se

Daniela Di Giuseppe

Statistiker. Ansvarig för datauttag från registret.
E-post: daniela.digiuseppe@ki.se

Sanna Ohlgren Bougrini

Kommunikatör.
E-post: koordinator@svenskreumatologi.se

Malin Regardt

Ansvarig för PROMIS och utvecklingen av Rehab-modulen.
E-post: malin.regardt@sll.se

Lotta Ljung

Ansvarig för datakvalitet och utveckling.
E-post: lotta.ljung@umu.se

Christina Dackhammar

Ansvarig för datakvalitet och utveckling.
E-post: christina.dackhammar@vgregion.se

Besöksadress:

Akademiskt specialistcentrum, plan 5
Solnavägen 1E
Stockholm

E-post: info@srq.nu

SRQ:s styrgrupp

Registerhållare/ordförande

Ralph Nisell
E-post: ralph.nisell@sll.se

Svensk Reumatologisk Förening

Cecilia Carlens
E-post: cecilia.carlens@sll.se

Reumatikerförbundet

Li Alemo Munters
E-post: li.alemomunters@reumatikerforbundet.se

Sveriges Arbetsterapeuter

Malin Regardt
E-post: malin.regardt@sll.se

Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige

Alf Eskilson
E-post: alf.eskilson@vgregion.se

Fysioterapeuterna

Sofia Hagel
E-post: sofia.hagel@med.lu.se

Kvalitetsansvarig Uppsala-Örebro-regionen

Ann Knight
E-post: ann.knight@akademiska.se

Kvalitetsansvarig Norra regionen

Lotta Ljung
E-post: lotta.ljung@umu.se

Kvalitetsansvarig Södra regionen

Tor Olofsson
E-post: tor.o.olofsson@skane.se

Kvalitetsansvarig Stockholmsregionen

Liselotte Tidblad
E-post: liselotte.tidblad@sll.se

Kvalitetsansvarig VG-regionen

Christina Dackhammar
E-post: christina.dackhammar@vgregion.se

Kvalitetsansvarig Sydöstra regionen

Michael Ziegelasch
E-post: michael.ziegelasch@regionostergotland.se

SRQ:s kvalitetsgrupp

Norra regionen

Regionansvarig Lotta Ljung
E-post: lotta.ljung@umu.se

Regional kvalitetssamordnare Elisabeth Åström
E-post: elisabeth.astrom@regionvasterbotten.se

Uppsala-Örebroregionen

Regionansvarig Ann Knight
E-post: ann.knight@akademiska.se

Regional kvalitetssamordnare Elisabeth (Lisa) Karlsson
E-post: elisabeth.karlsson@akademiska.se

Stockholmsregionen

Regionansvarig Liselotte Tidblad
E-post: liselotte.tidblad@sll.se

Regional kvalitetssamordnare Inga Lodin
E-post: inga.lodin@sll.se

VG-regionen

Regionansvarig Christina Dackhammar
E-post: christina.dackhammar@vgregion.se

Regional kvalitetssamordnare Ellen Jonsson
E-post: ellen.jonsson@vgregion.se

Sydöstra regionen

Regionansvarig Michael Ziegelasch
E-post: michael.ziegelasch@regionostergotland.se

Regional kvalitetssamordnare Anne Hallberg
E-post: anne.hallberg@regionostergotland.se

Södra regionen

Regionansvarig Tor Olofsson
E-post: tor.o.olofsson@skane.se

Regional kvalitetssamordnare Monica Rapp
E-post: monica.rapp@skane.se