Kontakt

SRQ

Solnavägen 1 E

Stockholm

info@srq.nu

Ralph Nisell

Registerhållare.

E-post: ralph.nisell@sll.se

Lotta Blom

Nationell kvalitetssamordnare. Ansvarig för kurser samt support.

Telefon: 072-254 21 55
E-post: ann-charlotte.blom@sll.se

Maud Rütting

Ansvarig för handläggningen av inkomna biverkningsrapporteringar och registeruttag.

Telefon: 018-17 48 10
E-post: maud.rutting@mpa.se

Daniela Di Giuseppe

Statistiker. Ansvarig för datauttag från registret.

E-post: daniela.digiuseppe@ki.se

Inga Lodin

Nationell kvalitetssamordnare. Ansvarig för kurser samt support. Jobbar tisdag–torsdag.

Telefon: 070-741 7234
E-post: inga.lodin@sll.se

Emma Tuominen

Kommunikatör.

E-post: koordinator@svenskreumatologi.se

Norra regionen
Regionansvarig Lotta Ljung
lotta.ljung@vll.se
Regional kvalitetssamordnare Elisabeth Åström
elisabeth.astrom@vll.se

Uppsala-Örebroregionen
Regionansvarig Ann Knight
ann.knight@akademiska.se
Regional kvalitetsansvarig Elisabeth (Lisa) Karlsson
elisabeth.karlsson@akademiska.se

Stockholmsregionen
Regionansvarig Liselotte Tidblad
liselotte.tidblad@sll.se
Regional kvalitetssamordnare Gunilla Luxmoore
gunilla.luxmoore@sll.se

Sydöstra regionen
Regionansvarig Anna Nilsson
anna.mat.nilsson@regionostergotland.se
Regional kvalitetssamordnare Anne Hallberg 
anne.hallberg@regionostergotland.se

VG-regionen
Regionansvarig Christina Dackhammar
christina.dackhammar@vgregion.se
Regional kvalitetssamordnare Emilia Rundberg
emilia.rundberg@vgregion.se

Södra regionen
Regionansvarig Tor Olofsson
torolofsson@hotmail.com, tor.o.olofsson@skane.se
Regional kvalitetssamordnare Monica Rapp
monica.rapp@skane.se

Sammankallande
Ann-Charlotte Blom
ann-charlotte.blom@sll.se
Maud Rütting
maud.ruetting@mpa.se