Kontakt

SRQ-kansliet arbetar nationellt med att utbilda i och stödja användningen av SRQs tjänster.

SRFs styrelse: Hänvisas till SRFs hemsida med länk http://www.svenskreumatologi.se/

Registerrådet: Hänvísas till SRFs hemsida med länk http://www.svenskreumatologi.se/

 

 

Skicka oss ett mejl

* Obligatoriska fält

sofia

Sofia Ernestam

Registerhållare och reumatolog.

E-post: sofia@srq.nu

lotta

Ann-Charlotte (Lotta) Elkan

Registerkoordinator och projektledare innovation och utveckling

Telefon: 070-741 8372
E-post: ann-charlotte@srq.nu

maud

Maud Rütting

Sjuksköterska, jobbar för ARTIS. Ansvarig för handläggningen av alla inkomna biverkningsrapporteringar.

Telefon: 018-17 48 10
E-post: maud.ruetting@mpa.se

Daniela2

Daniela Di Giuseppe

Statistiker

E-post: daniela.digiuseppe@ki.se

inga

Inga Lodin

Nationell kvalitetssamordnare. Ansvarig för kurser samt support.

Telefon: 070-741 7234
E-post: inga@srq.nu

SRQs Kvalitetsgrupp

Norra regionen
Regionansvarig Lotta Ljung
lotta.ljung@vll.se
Regional kvalitetssamordnare Elisabeth Åström elisabeth.astrom@vll.se

Uppsala-Örebroregionen
Regionansvarig Ann Knight
ann.knight@akademiska.se
Regional kvalitetsansvarig Elisabeth (Lisa) Karlsson
elisabeth.karlsson@akademiska.se

Stockholmsregionen
Regionansvarig Aikaterini Chatzidionysiou
aikaterini.chatzidionysiou@sll.se
Regional kvalitetssamordnare Gunilla Luxmoore
gunilla.luxmoore@sll.se

Sydöstra regionen
Regionansvarig Vakant
Regional kvalitetssamordnare Lars Andersson
lars.i.andersson@regionostergotland.se

VG-regionen
Regionansvarig Christina Dackhammar
christina.dackhammar@vgregion.se
Regional kvalitetssamordnare Emilia Rundberg
emilia.rundberg@vgregion.se

Södra regionen
Regionansvarig Tor Olofsson
torolofsson@hotmail.com, tor.o.olofsson@skane.se
Regional kvalitetssamordnare Monica Rapp
monica.rapp@skane.se

Sammankallande
Inga Lodin
inga@srq.nu
Maud Rütting
maud.ruetting@mpa.se
Ann-Charlotte (Lotta) Elkan
ann-charlotte@srq.nu