Ge behörighet till en anställd

Endast du som är närmaste chef till en anställd kan kontakta SRQ för att ge personen behörighet till registret.

 

Gör så här:

Skicka ett mejl till info@srq.nu med följande uppgifter om personen som ska få behörighet:

Namn
Yrkeskategori
E-postadress

Därefter kontaktar SRQ:s kanslipersonal den berörda personen.