Publikationer

Ny kunskap om reumatiska sjukdomar

Forskning som bygger på data från SRQ ger ny kunskap, ofta i kombination med data från andra register eller från biobanksprover. De vetenskapliga artiklarna som har publicerats sedan 2013 hittar du via menyn till vänster.