ARTIS

ARTIS

 

ARTIS står för AntiReumatisk Terapi I Sverige. Gruppens uppdrag är att för Svensk Reumatologisk Förenings räkning inhämta och redovisa behandlings- och biverkningsaspekter av biologiska läkemedel.