SRQs Registerdag

En gång per år ordnar vi en registerdag där vi presenterar och diskuterar ämnen som är aktuella för registret och reumatologin. Deltagare är representanter från våra deltagande enheter, Reumatikerförbundet och våra samarbetspartners från läkemedelsindustrin. Vi brukar också bjuda in gästföreläsare, till exempel från andra register.

SRQs Registerdag den 24 januari 2018

SRQ:s Registerdag år 2018 ägde rum den 24 januari. Programmet såg ut så här:

Kl. 9.30 Kaffe

Kl. 10.00 Start
• Välkommen – Ralph Nisell
• Giktnätverket – Lennart Jacobsson, Mats Dehlin
• SLE-modulen – Elisabet Svenungsson
• GCA – Ann Knight
• PARA – Christina Opava
• DAPSA – Tomas Husmark

Kl. 10.50–11.20 Kaffe
• Nyheter från SRQ, Rehab-modulen + PROMIS – Ralph Nisell och Malin Regardt
• Uppföljning av förra årets work shop + VAU-info – Richard Grönevall och Kicki Dackhammar
• VAP-info – Niklas Gustafson och Eva Hagel

Kl. 12.30 Lunch

Kl. 13.30
• Nyheter från Läkemedelsverket – Nils Feltelius
• Presentation av SRQ:s kansli, SRQ:s styrgrupp, SRQ-K, SRF:s koordinator – Ralph Nisell

Kl. 13.50 Registerkvalitetsession (Moderator Johan Askling)
Introduktion – Johan Askling
• SpA och RA – Ulf Lindström, Tor Olofsson, Daniela Di Giuseppe, Lotta Ljung
• Optimera datakvalitet – Jörgen Lysholm

Kl. 15.00 Kaffe

Kl. 15.15
• Work shop – Optimera datakvalitet – Lotta Ljung, Daniela Di Giuseppe, Johan Askling, Maud Rütting, SRQ-K

Kl. 16.00 Registerdagen avslutas

SRF:s Föreningsmöte äger rum kl. 16.15–17.00.


Här hittar du presentationerna från SRQs Registerdag 2018:

Utvärderingsmått vid PSA
Tomas Husmark

Registrering av GCA i SRQ
Ann Knight

Giktforskningsnätverk Sverige – SRQ-giktmodul
Lennart Jacobsson

Nytt från Läkemedelsverket
Nils Feltelius

Optimerad datakvalitet i SRQ
Jörgen Lysholm

PARA 2010-studierna om fysisk aktivitet vid RA
Christina H. Opava

Quality of RA in the SRQ
Daniela Di Giuseppe

Lägesrapport: Rehabmodulen och PROMIS
Malin Regardt

Resultat från workshop under Registerdagen 2017
Richard Grönevall

Lägesrapport: SLE-SRQ-registergruppen
Elisabet Svenungsson

SpA-SRQ-förbättringsprojekt
Ulf Lindström, Tor Olofsson

Visualiseringsprojekt SRQ–Carmona
Christina Dackhammar