SRQ:s Registerdag

En gång per år ordnar vi en registerdag där vi presenterar och diskuterar ämnen som är aktuella för registret och reumatologin. Deltagare är representanter från våra deltagande enheter, Reumatikerförbundet och våra samarbetspartners från läkemedelsindustrin. Vi brukar också bjuda in gästföreläsare, till exempel från andra register.

SRQ:s Registerdag 2020 äger rum den 22 januari på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.
Mer information om programmet kommer inom kort.

Anmälan hittar du här