SRQ:s Registerdag

En gång per år ordnar vi en registerdag där vi presenterar och diskuterar ämnen som är aktuella för registret och reumatologin. Deltagare är representanter från våra deltagande enheter, Reumatikerförbundet och våra samarbetspartners från läkemedelsindustrin. Vi brukar också bjuda in gästföreläsare, till exempel från andra register.

SRQ:s Registerdag 2019

SRQ:s Registerdag 2019 äger rum den 23 januari på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Program för dagen dyker upp inom kort.

Anmäl dig till Registerdagen här.

Presentationer från SRQ:s Registerdag 2018:

Utvärderingsmått vid PSA
Tomas Husmark

Registrering av GCA i SRQ
Ann Knight

Giktforskningsnätverk Sverige – SRQ-giktmodul
Lennart Jacobsson

Nytt från Läkemedelsverket
Nils Feltelius

Optimerad datakvalitet i SRQ
Jörgen Lysholm

PARA 2010-studierna om fysisk aktivitet vid RA
Christina H. Opava

Quality of RA in the SRQ
Daniela Di Giuseppe

Lägesrapport: Rehabmodulen och PROMIS
Malin Regardt

Resultat från workshop under Registerdagen 2017
Richard Grönevall

Lägesrapport: SLE-SRQ-registergruppen
Elisabet Svenungsson

SpA-SRQ-förbättringsprojekt
Ulf Lindström, Tor Olofsson

Visualiseringsprojekt SRQ–Carmona
Christina Dackhammar