SRQ:s Registerdag

En gång per år ordnar vi en registerdag där vi presenterar och diskuterar ämnen som är aktuella för registret och reumatologin. Deltagare är representanter från våra deltagande enheter, Reumatikerförbundet och våra samarbetspartners från läkemedelsindustrin. Vi brukar också bjuda in gästföreläsare, till exempel från andra register.

SRQ:s Registerdag 2019 ägde rum den 23 januari på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

Presentationer från SRQ:s Registerdag 2019:

Modul RA
Christina Dackhammar

Modul Rehab
Malin Regardt

Modul GCA
Ann Knight

Modul SLE
Elisabet Svenungsson

Övriga moduler
Ralph Nisell

Spa-SRQ-kvalitetsprojekt
Tor Olofsson

RA-kvalitetsprojekt
Benedicte Delcoigne

SRQ kansli-info
Ralph Nisell

Lille-PER
Christina Dackhammar

Besöksmonitoreringen
Christina Dackhammar

Biverknings-återrapportering
Nils Feltelius

Datakommunikation
Tor Olofsson