Kvalitetsarbete

Patienter med ”Nej” i rutan för samtycke

 

Här är förslaget från SRQ:s styrgrupp på hantering av patienter för vilka det är noterat ”Nej” i basdata avseende samtycke. Verksamhetschef eller motsvarande fattar beslut om denna rutin ska användas på enheten. Mer information om detta finns i dokumentet Handläggning av patienter som nekat samtycke.

 

Steg 1: Identifiering av patienter med nekat samtycke
a. Under rubriken ”Listor och statistik”, välj ”Besöksmonitorering”
b. Välj fliken ”Datakvalitet”
c. Om du endast vill se patienter som du är registrerad som PAL för väljer du ”Mina patienter”, annars ser du alla patienter på enheten.
d. Klicka på ”Patienter som nekat samtycke”.

 

Steg 2: Du ser en lista över de patienter som är aktuella. Personnumret är klickbart och tar dig till patientens sida.

 

Steg 3: Valen avseende information, samtycke och opt-out finns i patientens basdata.

 

 

I förslaget på hantering av patienter med nekat samtycke finns nu fyra scenarier:

 

Scenario 1: Patienten är aktiv på kliniken, men det är oklart om information givits
a. Ändra ”Nej” i samtycket till ”Ej inhämtat”
b. Markera att information givits och skriv in dagens datum
c. Skicka patientinformationen till vederbörande

 

Scenario 2: Patienten är av någon orsak inte längre aktiv på kliniken och det är oklart om information givits
a. Ändra ”Nej” i samtycket till ”Ej inhämtat”. Om patienten åter blir aktuell på kliniken ska patientinformationen delges patienten.

 

Scenario 3: Patienten är aktiv på kliniken, har fått information och har inte sagt nej till registrering.
a. Ändra samtycke till ”Ej inhämtat”.
b. Markera att information är given.

 

Scenario 4: Patienten har uttalat att hen inte vill delta i nationella kvalitetsregistret SRQ
a. Markera kryssrutan opt-out.
b. ”Nej” till samtycke ska stå kvar.

 

Resultat: För patienter som valt opt-out syns det tydligt
a. På patientöversikten och
b. I basdata