Instruktionsfilmer

Här hittar du som är vårdgivare  instruktionsfilmer om hur du använder SRQ. Fler filmer om och av SRQ hittar du på SRQ:s Youtubekanal

Registrering av nytt besök
nyttbesok

Infusionsregistrering
infusion

Inklusion av ny patient
inklusion

Biverkningsregistrering
biverkning