Instruktionsfilmer

Här samlas instruktionsfilmer för dig som är vårdgivare och användare i SRQ.

Registrering av nytt besök
nyttbesok

Infusionsregistrering
infusion

Inklusion av ny patient
inklusion

Biverkningsregistrering
biverkning

SRQ på Youtube

Många fler filmer om och av SRQ hittar du på SRQ:s Youtubekanal