Nyheter

SNS-rapport: Vad kan vi lära oss av Svensk Reumatologis Kvalitetsregister?

Beslutsfattare kan göra mycket mer för att ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen innebär i vården. Det budskapet för docent Anna Essén fram i SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) senaste rapport Digitala innovationsplattformar i vården – lärdomar från ett kvalitetsregister. I rapporten använder Essén sig av SRQ som ett exempel på en innovationsplattform som utvecklats och implementerats självorganiserat.

Essén skriver följande:

”Idag satsas det mycket på digitalisering av vården i Sverige. Det väcker frågan vad vi kan lära av tidigare digitala vårdinitiativ. SRQ är ett exempel på en digital plattform som överlevt i mer än två decennier. Därmed utgör registret en unik utgångspunkt för att lära av en tidig digital innovationsprocess.”

Läs hela rapporten här eller en kolumn om den i Dagens Samhälle här.

Tillbaka till nyheter