Nyheter

PER kortversion har lanserats

Nu introduceras PER kortversion för patienter. Kortversionen kommer att finnas parallellt med den kompletta långversionen.

När patienten loggar in i PER presenteras hen beroende på personlig sjukdoms- och behandlingssituation med antingen enbart långversionen eller ett val mellan lång- och kortversion.

Om patienten har presenterats med både lång- och kortversion och enbart fyllt i kortversion, och läkaren under besöket anser att det finns anledning till att fylla i långversionen, kan patienten göra det efter besöket även om hen redan har fyllt i kortversionen.

Så här ser det ut om patienten presenteras med valet mellan lång- och kortversion:

 

 

Patienten presenteras enbart med PER långversion vid följande situationer:

  • Inklusion/ första PER-registrering
  • Uppföljning av DMARD – första besök efter 2 månader
  • Om > 11 månader sedan senaste besök

 

PER kortversion finns för diagnoserna RA, SpA, PsA och JIA enligt algoritmen:

RA, PsA, JIA AS, SpA, spondylit vid PsA
Allmän hälsa 0-100 Ja Ja
Smärta 0-100 Ja Ja
Trötthet 0-100 Ja Ja
BASDAI Ja
BASG1 Ja
Tillbaka till nyheter