Nyheter

SLE-modulen uppdaterad

Modulen för SLE är nu uppdaterad. Några av nyheterna är att de SLE-manifestationer och organskador som markerats i formulären kommer att synas i vänsterkolumnen när man öppnar patienten. SLEDAI kompletteras med mSLEDAI, vilket räknar ut en modifierad sjukdomsaktivitetsscore utan att ta med analyssvar för anti-DNA eller komplement, till exempel då analyserna ej är utförda inför besöket.

Tillbaka till nyheter