Nyheter

Välkomstbrev till patienterna kan nu skrivas ut också från registret

Välkomstbrevet ”Välkommen till SRQ” som innehåller patientinformation och en första inblick i registret hittas nu förutom på srq.nu även i registret.

Du hittar välkomstbrevet under ”Blanketter” i den vänstra spalten när du har loggat in i registret. Du hittar också brevet när du går in på en specifik patient i den översta balken längst till höger (”Skriv ut välkomstbrev”) och i basdatafönstret.

Tillbaka till nyheter