Nyheter

Uppdateringar angående antimalariaregistrering

Uppdatering av behandlingsmodulen version 2.0 är på gång.

Ändringen innebär att csDMARDs endast är valbara som verksam substans (generika). Ändringen gäller för följande substanser: azatioprin, ciklosporin, hydroxiklorokin, klorokin, leflunomid, metotrexat, mykofenolsyra, natriumaurotiomalat, sirolimus, sulfasalazin, takrolimus.

Alla antimalaria (plaquenil och klorokinfosfat) har konverterats till hydroxyklorokin och klorokin.

Tillbaka till nyheter