Nyheter

Kom ihåg att biverkningsrapportera

Biverkningsrapportering sedan 2000

Diagrammet visar biverkningsrapporteringar inkomna via SRQ 2000–2018, totalt 8 972 sedan starten av ARTIS. Rapporterna kan relateras  till antalet  patienter med pågående biologisk behandling:

2000 1 676 patienter
2005 6 876 patienter
2010 15 068 patienter
2015 23 894 patienter
2018 29 959 patienter

 

Det är viktigt att biverkningsrapportera

Rapporter som inkommer via SRQ tas om hand av Läkemedelsverket och bidrar till en säkrare läkemedelsanvändning. Därför är det viktigt att biverkningsrapportera!


Hur biverkningsrapporterar man?

Två alternativ

1. Rapportera via SRQs biverkningsmodul. Rapporten går automatiskt också till Läkemedelsverkets databas och vidare till Eudravigilance (biverkningsdatabasen vid EMA – Europeiska läkemedelsmyndigheten). Fördelen med rapport via SRQ är att ARTIS-gruppen kan följa biverkningsrapporteringen för läkemedel som används inom reumatologin.

2. Du kan också rapportera direkt till Läkemedelsverket via deras web-blankett (www.lakemedelsverket.se). En sådan rapport blir, enligt nuvarande regelverk, inte tillgänglig för SRQ/ARTIS.

Läs mer om biverkningsrapportering och vilka regler som finns här.

Tillbaka till nyheter