Nyheter

Uppföljningsrapport till klinikerna

SRQ har från och med februari 2019 börjat skicka ut uppföljningsrapporter till reuma-enheterna ute i landet. Rapporterna skickas ut med tre månaders mellanrum och består av SRQ-data för den berörda kliniken och jämförelsedata för hela landet. Information om patientbesök, diagnoser och sjukdomskarakteristika presenteras i form av grafer, tabeller och förklarande text.

– Formatet och informationen kommer att vara samma för alla, det enda som skiljer sig är siffrorna eftersom de är olika för olika enheter, berättar SRQ:s statistiker Daniela Di Giuseppe.

Det är Di Giuseppe som tillsammans med överläkare Lotta Ljung har utformat rapporten – hur den ska se ut och vilka data som ska ingå. Tanken är att enheterna ska kunna använda sig av rapporterna för verksamhetsutveckling och -uppföljning.

När de två första rapporterna har skickats ut kommer man att utvärdera konceptet. Då får enheterna möjlighet att påverka hur de framtida rapporterna ser ut och hur ofta de skickas ut.

– Är det tillräckligt med information? För mycket, för lite? Kommer rapporterna för ofta? Det vill vi veta!

Tillbaka till nyheter