Nyheter

Nytt avsnitt av Reumapodden om RA för patienter – tema KOST

Nu är ett nytt avsnitt ute av Reumapodden om RA, denna gång med temat kost. Vad har kosten för inverkan på hur jag som patient mår, och hur äter jag rätt?

Reumapodden produceras av läkarna Marit Stockfelt, Martin Joelsson och Jonas Mårtensson på reumatologkliniken vid Sahlgrenska Sjukhuset. Podcasten riktar sig till personer med med reumatoid artrit och behandlar olika aspekter av sjukdomen med några av Sveriges främsta experter inom området.

Det nya avsnittet av Reumapodden hittar du här, i balken till höger. Där hittar du också det förra avsnittet om prognos vid RA.

Tillbaka till nyheter