Nyheter

Informationsfolder till alla kliniker

SRQ:s kansli har skickat ut en informationsfolder till alla kliniker som registrerar i SRQ. Foldern beskriver i korthet varför registret finns till, hur det fungerar och vilka aktiviteter det är inblandat i. Tanken är att foldrarna kan placeras i väntrum och receptioner så att patienter eller andra intresserade kan få en översiktsbild av SRQ. Några foldrar kan också placeras så att personalen kan bekanta sig med innehållet, exempelvis i ett fikarum.

 

 

Kansliet har skickat 20 stycken foldrar till större kliniker och 10 stycken till mindre kliniker. Om någon klinik önskar fler foldrar kan den kontakta Lotta Blom på ann-charlotte.blom@sll.se. Också om man vill ha en engelsk variant av foldern kan man kontakta Lotta Blom.

Tillbaka till nyheter