Nyheter

SRQ:s Malin Regardt får stipendium

Malin Regardt, med.dr. och arbetsterapeut på Karolinska Universitetssjukhuset, har en längre tid jobbat med att utveckla Rehab-modulen i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ). Rehab-modulen innebär att arbets- och fysioterapeuter sedan i fjol kan föra in uppgifter om sina patienters hälsotillstånd i registret, och använda registret som ett stöd när de tillsammans med patienten fattar beslut om fortsatt vård och behandling.

Nu har Malin, både för sitt arbete med SRQ och för sin forskning om myosit, erhållit Reumatikerförbundets Vårdforskningsstipendium. Så här skriver Reumatikerförbundet i sitt pressmeddelande:

Registerbaserad forskning inom reumatism – tack vare stipendiat

Registerbaserad rehabiliteringsforskning genom rapportering av icke-farmakologisk behandling i Svenskt Reumatologiskt kvalitetsregister, SRQ, kommer snart att bli möjlig tack vare årets Vårdforskningsstipendiat, Malin Regardt. Priset på 25 000 kronor delades ut på Reumatikerförbundets stämma i helgen.

Malin Regardt är leg. arbetsterapeut vid Karolinska Universitetssjukhuset och har regelbundet arbetat i myositteamet. Hennes kliniska arbete ledde fram till att hon började forska och till disputationen 2014 med avhandlingen ”Hand function, activity limitation and health-related quality of life in patients with polymyositis and dermatomyositis”.

– Det var min nyfikenhet på hur myositsjukdomen påverkar handfunktion, det dagliga livet och därmed livskvalitén och mitt ifrågasättande av litteraturen som säger att myosit främst påverkar stora muskelgrupper, som ledde fram till forskningen och avhandlingen, säger Malin Regardt.

Efter disputationen har Malin Regardt fortsatt med forskning inriktad på handträning och handfunktion för individer med myosit. Hon deltar aktivt i och har en ledande roll i det internationella samarbetet OMERACT för att utveckla patient-rapporterade utfallsmått.

– Malin Regardt har varit drivande i utvecklandet av rehabiliteringsmodulen i SRQ, vilket är en orsak till att hon tilldelats årets Vårdforskningsstipendium. För Reumatikerförbundet känns det nödvändigt och viktigt att främja framtida registerbaserad rehabiliteringsforskning inom reumatism, säger Lotta Håkansson, ordförande för Reumatikerförbundet.

Reumatikerförbundets Vårdforskningsstipendium:

Stipendiaten ska ha disputerat under de senaste åren och vara sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller kurator inom området reumatologi/ rörelseorganens sjukdomar. Forskningen ska ha bidragit till att utveckla behandling eller metoder som fått, eller kan förväntas få, klinisk betydelse i vård eller rehabilitering för personer med sjukdomar i rörelseorganen såsom artrit, artros, långvarig smärta med mera.

 

Tillbaka till nyheter