Nyheter

Nya blanketter för utlämnande av data till registerforskning

Blanketterna för utlämnande av data till registerforskning har förnyats. I specificeringen av datauttag kommer man nu som forskare att välja grupper av variabler som man vill undersöka. Vilka variabler som hör till vilka grupper finns specificerat i en separat variabellista (”Information om variabler”).

–De nya blanketterna ska göra processen för datauttag snabbare för forskaren som ansöker om data, Registerrådet som godkänner ansökningarna och statistikern som ska ta ut data. Det blir också enklare för forskaren att veta vilka variabler som går att önska för vilka diagnoser, säger SRQ:s statistiker Daniela Di Giuseppe.

De nya blanketterna hittar du här. Vi tar gärna emot feedback på maud.rutting@mpa.se.

Tillbaka till nyheter