Nyheter

Ny diagnoskod för IgG4-relaterad sjukdom

Efter förslag från SRQ har Socialstyrelsen beslutat att införa en specifik diagnoskod i ICD-10 för IgG4-relaterad sjukdom, D89.8A. Den kommer att kunna börja användas 2019-01-01 på kliniken, men finns redan nu i SRQ.

Vi rekommenderar att denna kod från och med nu används för alla patienter med denna diagnos i SRQ. Det innebär att vi kommer att ha möjlighet att identifiera dessa patienter i SRQ framgent.

Tillbaka till nyheter