Nyheter

Nu är VAU här!

Nu lanseras VAU – Visualize Analyze Understand. VAU är en vy som illustrerar patientens mående, och som läkaren och patienten tillsammans kan titta på under besöket. Syftet är att man tydligt ska se hur patienten uppfattar sitt ledstatus och hur den bedömer sin smärta, trötthet och hälsa. VAU ska fungera som ett diskussionsunderlag under besöket.

VAU hittar du högst uppe till höger i registret (se bild). För att se värden inför dagens besök, hämta PER till ett nytt besök. Spara besöket. Tryck sedan på VAU.

VAU visar:

Från PER

  • Patientens ledbedömning – 28-ledindex – ledgubbe
  • VAS-skalor för allmän hälsa, smärta och trötthet
  • HAQ
  • Symptom från fötter

Övrigt

  • DAS28 – när läkare/sjuksköterska fyllt i ledstatus
  • Diagnos, diagnosdatum
  • Senaste registrerade behandling – aktuell behandling

Diagrammet visar procent av maxvärde 0–100. Högsta (sämsta) värde = 100 %. Genom att trycka på pilen till vänster om datumet i VAU-vyn kan man växla mellan datum och se aktuella värden. Det går också att klicka bort kurvor i diagrammet och t.ex. enbart titta på VAS-skalorna. Klicka då på DAS28 och sedan på HAQ, så försvinner de kurvorna.

Vid synpunkter eller frågor, kontakta ann-charlotte.blom@sll.se.

 

Tillbaka till nyheter