Nyheter

Hur hanterar man 10,5 gigabyte med data, systemutvecklare Max Levin?

Ett kvalitetsregister som SRQ består av enorma mängder data, som kommer både från läkarbesök och från patienternas egna registreringar (PER). All denna data ska ständigt kunna användas av reumatologer under besök med patienter, men dessutom kunna extraheras för forskning eller omarbetas för visualiseringar.

Det företag som levererar it-plattformen för SRQ:s 10,5 gigabyte med data heter Carmona. Carmona är ett konsultbolag och leverantör av it-tjänster beläget i Halmstad. De 9 anställda jobbar med allt från generell systemutveckling till specialiserade statistiska analyser.

Vi frågade fem frågor av systemutvecklare Max Levin:

Vad jobbar du själv med?

Utveckling av nya register och tillhörande tjänster, men också drift och underhåll av befintliga produkter.

Vad gör Carmona för SRQ?

Carmona tillhandahåller beslutstöd och kvalitetsregister för SRQ sedan tidigt 90-tal. Till kvalitetsregistret finns också en analys/statisk-plattform (VAP) och i beslutstödet finns en koppling till biverkningsregistrering.

Vilka andra register jobbar Carmona för?

Neuro, EVAS, Barn-reuma, Levertransplantation, Hydrocefalus m.fl.

Vilka utmaningar finns när man jobbar för ett kvalitetsregister?

Utmaningarna ligger till stor del i att validera och säkerställa att den data som förs in och presenteras är korrekt.

Varför är det ändå roligt?

Glädjen ligger i att det man skapar kommer till nytta för våra användare! Att få klura ut lösningar på komplexa problem är stimulerande och det kommer alltid nya problem som behöver lösas.

Tillbaka till nyheter