Nyheter

Ny dataskyddsförordning i maj – hur påverkas SRQ?

Den 25 maj 2018 träder en ny dataskyddsförordning (GDPR) i kraft i alla EU:s medlemsländer. Förordningen kommer att innebära förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

I anslutning till att lagen börjar gälla kommer många vårdgivare att inventera och dokumentera vilka personuppgifter som samlas in och hur dessa hanteras i olika register och databaser, till exempel inom kvalitetsregister. På SRQ har vi samlat några frågor och svar om registerverksamheten, behandlingen av personuppgifter och den nya dataskyddsförordningen, så att du som vårdgivare eller patient ska veta vad som gäller. Du hittar dem här.

Tillbaka till nyheter