Nyheter

Nya utsättningsorsaker för biopreparat

Det finns nu tre utsättningsorsaker för biopreparat. Den tidigare utsättningsorsaken ”Byte till biosimilar” är ersatt av ”Byte från originalprep till biosimilar”.

Dessutom har följande två utsättningsorsaker tillagts: ”Byte från biosimilar till biosimilar” och ”Byte från biosimilar till orginalprep”.

Tillbaka till nyheter