Nyheter

HAQ>1,0 hos RA-patienter rödmarkeras i tabellöversikten

HAQ > 1,0 kommer nu att rödmarkeras i tabellöversikten, för att uppmärksamma nedsatt funktion och eventuellt rehabiliteringsbehov hos RA-patienter oavsett sjukdomsduration.

Tillbaka till nyheter