Nyheter

Våra resultat – VAP

Visualiserings- och analysplattform, VAP, är en plattform för att grafiskt presentera aktuell statistik från SRQ med interaktiva diagram och tabeller.

Här hittar ni diagrammen skapade på plattformen VAP som använder dagsaktuell data och ger möjlighet att justera ingående parametrar. I första skedet har fokus lagts på de diagram som motsvarar de nationella indikatorerna vid RA och motsvarande resultat för spondartriter.

Vi vill gärna få veta hur de fungerar, vad som är bra och vad som behöver göras bättre. Under senhösten räknar vi med att återuppta arbetet och skapa fler diagram. Hör gärna av er så att vi vet vilka som ni behöver och vill ha!

Tillbaka till nyheter