Nyheter

Rehabiliteringsbehov vid tidig RA, baserat på smärta, funktion och livskvalitet

Även patienter med låg sjukdomsaktivitet kan uppleva mycket smärta, ha sänkt livskvalitet och fungera dåligt i vardagen.

Nu finns en pop up-ruta som indikerar ett eventuellt rehabiliteringsbehov vid tidig RA. Den är baserad på en algoritm framtagen av Jörgen Lysholm och medarbetare från Falun.

Algoritmen tar hänsyn till följande:

1)      Tidig RA (enligt SRQ)

2)      Besök hos specialistläkare minst 3 och högst 36 månader efter inklusion i registret

3)      Minst ett av följande värden: HAQ >1, VAS smärta > 50 (trots CRP < 15 eller SR < 30 och svullna leder/28 < 5) eller EQ5D < 0

Tillbaka till nyheter